המלצות

כתבו עלינו

מבחנו העילאי היה בביקורות רגולטוריות של ה FDA, ה-EMEA ורשות הבריאות הקנדית,
שלוש רשויות בריאות החשובות בעולם, שבהן זכה לציון לשבח בכל מה שנגע לכיולים שנבדקו ע"י המבקרים.
ד"ר עזרא עוזיאל
מנכ"ל אינטרפרם
אמנון יסודי, משקיע, אמין ומכיר היטב את תחום הכיולים בחברות פארמצבטיות.
אמנון ביצע את העבודה בצורה טובה ומקצועית.
מערך הכיולים גם עמד, בשנים שאחרי, בהצלחה בביקורת של משרד הבריאות.
גיל תמרי
סמנכ"ל כספים אינסייט
כל נושא שנמסר לטיפולו היה מקבל טיפול מכסימלי ואמנון לא היה חוסך כל מאמץ פיזי או נפשי
על מנת לקדמו ולהשלימו לשביעות רצונם של מעבידיו.
חיקין יצחק
מנהל מעבדות תקנים,
התעשייה האווירית